• Doanh nghiệp
  • Bảo Hiểm Xã Hội Phải Đóng Bao Nhiêu Năm Mới Được Hưởng Chế Độ Hưu Trí ?

Bảo Hiểm Xã Hội Phải Đóng Bao Nhiêu Năm Mới Được Hưởng Chế Độ Hưu Trí ?

Đa số người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ quan tâm việc bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí . Đối với vấn đề này, luật bảo hiểm năm 2016 đã có những sửa đổi có lợi cho người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội với thời gian dài.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội của Công ty Kế Toán Sài Gòn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình.

Với thắc mắc bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm mới được hưởng chế độ hưu trí của đại đa số người dân khi tham gia đóng bảo hiểm đã được Bộ Lao động-Thương binh và xã hội xem xét, sửa đổi để đưa ra những quy định phù hợp nhất. Đối với vấn đề về độ tuổi nghỉ hưu, luật mới năm 2016 vẫn giữ nguyên độ tuổi 60 đối với nam và 55 đối với nữ như quy định của luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Bộ luật lao động năm 2012. Riêng trường hợp người lao động có trình độ cao thì độ tuổi nghỉ hưu sẽ cao hơn mức chung nhưng không quá 5 tuổi.

Trả lời cho câu hỏi bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm mới được hưởng chế độ hưu trí, luật bảo hiểm năm 2016 vẫn giữ nguyên quy định của những năm trước về thời gian đóng bảo hiểm cho tất cả các trường hợp là 20 năm trở lên . Riêng trường hợp lao động là nữ đủ 55 tuổi trở lên, làm việc chuyên trách hay không chuyên trách ở cấp xã thì chỉ cần đóng 15 năm bảo hiểm là đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà bảo hiểm xã hội chưa đóng đủ thời gian theo quy định của luật Bảo hiểm nhưng vẫn muốn được hưởng lương hưu. Với những trường hợp như vậy, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thay vào đó là tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ thời gian hưởng chế độ hưu trí.

Luật bảo hiểm năm 2016 cũng đưa ra câu trả lời cho vấn đề bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm trong tương lai khi đưa ra lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội lên. Theo lộ trình này, người lao động sẽ được hưởng tối đa 75% khi đóng bảo hiểm xã hội  đủ 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ.Có thể thấy,người lao động cần tìm hiểu và nắm rõ thông tin về việc bảo hiểm xã hội phải đóng bao nhiêu năm mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí để đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho bản thân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội.