• Doanh nghiệp
  • Bài toán khó khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bài toán khó khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mô hình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được khuyến khích phát triển mà cụ thể là cải thiện những thủ tục hành chính. Nhà nước tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án tại Việt Nam. Song, nó vẫn còn tồn tại khá nhiều bất cập dẫn đến khó khăn cho chủ đầu tư.

1. Khó xác định chủ đầu tư

Tuy đã có những quy định cụ thể cho việc thành lập song hiện nay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa minh bạch, rõ ràng trong việc phân định nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Điều này gây nhiều khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành, hơn nữa thời gian làm thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng kéo dài đến gần 30 ngày.

2. Khó xác định ngành nghề kinh doanh

Hiện tại, ở nước ngoài có nhiều ngành nghề được cấp phép hoạt động nhưng tại Việt Nam lại chưa có. Khi thực hiện các thủ tục hành chính doanh nghiệp cần áp mã ngành theo quy định, nhưng nếu ngành đó không có trong mã ngành thì phải làm thế nào? Việc này sẽ khiến các doanh nghiệp không thể đăng ký kinh doanh được.

3. Điều kiện đầu tư

Theo quy định khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cơ quan thẩm định sẽ là ở Bộ, nhưng có một thực tế bất cập là doanh nghiệp về địa phương lại không được các cơ quan sở tại chấp thuận, phải giải trình nhiều thứ. Đó là một trong những rào cản lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

4. Góp vốn

Việc góp vốn vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo đúng quy định, nhưng cũng có trường hợp chậm góp vốn do nhiều lý do khách quan. Lúc này Sở Kế hoạch và Đầu tư mới tiến hành kiểm tra, phạt và điều chỉnh cho doanh nghiệp, và nó cũng là trở ngại lớn với nhiều doanh nghiệp.

Để giải quyết và khắc phục những khó khăn khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì các cơ quan chức năng cần xem xét rút ngắn thời gian cấp phép, các quy định nên rõ ràng hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Có thể áp dụng chính sách hậu kiểm để giúp đỡ doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động.