• Tin tức
  • 5 điểm khác biệt của Đại tướng với tướng lĩnh thế giới

5 điểm khác biệt của Đại tướng với tướng lĩnh thế giới

Đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá 5 điểm khác biệt giữa Tổng tư lệnh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam với Tổng tư lệnh các nước trên thế giới.

Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, Đại tá Hoàng Minh Phương, người từng có 25 năm (1950 - 1975) làm trợ lý cho Đại tướng, bàng hoàng xúc động. Những ký ức năm tháng sống cùng vị Tổng tư lệnh ùa về. Trong mạch ký ức ấy, ông đưa ra 5 điểm khác biệt giữa vị Tổng tư lệnh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam là với các vị Tổng tư lệnh trên thế giới:

Thứ nhất, Tổng tư lệnh quân đội các nước được đề bạt lên khi đã có sẵn quân, còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao phụ trách quân đội khi chưa có quân, phải tự xây dựng và chỉ huy đội quân này. Đại tá Hoàng Minh Phương trong một lần đến chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng là người đã có công lớn trong việc xây dựng đội du kích với 34 người với vũ khí thô sơ, từng bước trở thành những sư đoàn bộ binh thiện chiến để đánh thắng trận Điện Biên Phủ năm 1954, sau đó phát triển lên thành một quân đội gồm nhiều quân chủng và binh chủng hợp thành, có đủ lục quân, không quân và hải quân. Để đến mùa xuân 1975, chúng ta không phải tác chiến bằng trung đoàn hay sư đoàn như trận Điện Biên Phủ, mà ta tác chiến bằng quy mô quân đoàn. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta sử dụng lực lượng đến 5 quân đoàn tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đó là nghệ thuật chỉ huy của Đại tướng, vừa chỉ huy quân đội vừa phải tạo ra quân đội.

Thứ hai, Tổng tư lệnh các nước trên thế giới, trước khi làm nhận trọng trách này, đã trải qua những học viện quân sự cấp cao, các trường quân sự chính quy. Còn Đại tướng của ta lúc được giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội thì là một nhà giáo, một nhà báo… không trải qua trường lớp quân sự nào. Khi nhận nhiệm vụ phụ trách quân sự của Đảng để thành lập quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tìm tòi học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm cha ông, tham khảo các tư liệu quân sự của nước ngoài của Napoléon… để từng bước nâng cao trình độ của mình ngang tầm với chức năng chỉ huy quân đội.