• Tin tức
  • 2015: đưa Hát Xoan khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

2015: đưa Hát Xoan khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

UBND tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ đưa Hát Xoan ra khỏi danh mục Di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Đây là mục tiêu được đặt ra trong Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại- Hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 do UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng.

Ngày 12/7, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị báo cáo và lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về đề án. Theo báo cáo tại đề án, hiện Phú Thọ có 76 nghệ nhân Hát Xoan tuổi từ 60 trở lên, có 20 câu lạc bộ Hát Xoan thường xuyên hoạt động biểu diễn phục vụ trong các ngày lễ, tết, giao lưu văn hóa văn nghệ. Tỉnh cũng đã tổ chức 7 lớp truyền dạy Hát Xoan cho các câu lạc bộ dân ca của các xã trên địa bàn tỉnh, tập huấn Hát Xoan cho các cán bộ viên chức trong nhiều cơ quan, ban, ngành…

Hát Xoan sẽ được đưa ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp vào năm 2015 (Ảnh: A. Tuấn)

Các di tích gắn với Hát Xoan đã được khôi phục lại. Trong đó, đến cuối năm 2012 đã bảo tồn được 13/30 di tích.

Đề án đặt ra từ năm 2013 đến 2015, sẽ quy hoạch 100% các di tích Hát Xoan truyền thống, hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp 3 di tích và đầu tư trùng tu 5 di tích tại các phường Xoan gốc; 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy Hát Xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của đề án.

Với hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp như: Phục hồi, bảo tồn, truyền dạy và thực hành; Sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa; Quảng bá, phổ biến, tuyên truyền; Xây dựng chương trình giáo dục Hát Xoan; Nâng cao năng lực thực hành, quản lý di sản cho cộng đồng Hát Xoan; Tu bổ, khôi phục không gian diễn xướng, nâng cấp cơ sở hạ tầng…UBND tỉnh Phú Thọ đặt ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ đưa Hát Xoan ra khỏi tình trạng Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. /.