Đèn Sạc PANASONIC SQT710R

Đèn Sạc Panasonic SQT710R

- Nguồn điện: AC 220V-240V

- Thời gian sạc: 12h

- Thời gian sử dụng:

     + 1 bóng 10h

     + 2 bóng 7h

-  01 acquy khô Panasonic 6V 4,5Ah

- Bóng tuýp: 2 bóng x 6W

- Màu:  Đỏ


Tin mới hơn:
Tin trước đây: